Kostol sv. Ducha v Žehre

on piatok, 30 január 2015.

Kostol sv. Ducha v Žehre

V starobylom ranogotickom kostole sv. Ducha, postavenom po roku 1275 s neskoršími stavebnými úpravami sú obzvlášť cenné gotické fresky z piatich období. Najstaršie sú z 13. storočia, najmladšie z 15. storočia. Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Na architektúre najstaršej časti dvojloďového kostola so štvorcovým presbytériom sa prelínajú dva slohy zachované do súčasnosti. Je citlivým skĺbením románskych a ranogotických stavebných prvkov. Mladšia je klenba v lodi kostola vybudovaná v roku 1433, barokovú cibuľovitú kupolu kostolnej veže dotvárajúcej jej neopakovateľnú siluetu dostavali v roku 1769. V interiéri kostola sa zachovali jedinečné stredoveké nástenné maľby, ktoré vznikali postupne od druhej polovice 13. storočia do konca15. storočia. Taktiež  sa tam  nachádzajú viaceré gotické plastiky zo začiatku 15. storočia a kamenná krstiteľnica z 13. storočia.

Otváracie hodiny: vstup na základe telefonickej objednávky u p. Orlovskej +421 (0)53/4485027
Vstupné:
Dospelý: 1,70 €
Dôchodcovia, študenti: 1,00 €

 

No video selected.