Štefan Cisko

on streda, 30 júl 2014.

28. december 1898 (Spišské Podhradie) - 8. december 1980 (Spišské Podhradie)

Mladý Štefan Cisko študoval na dnešnom gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči. Neskôr v štúdiách pokračoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, ktorý mal v histórii slovenského školstva veľký význam. Štúdiá úspešne ukončuje v roku 1919 a ako mladý učiteľ sa stáva riaditeľom Ľudovej školy v Nemešanoch. Pán Štefan Cisko bol známy svojou inteligenciou a aktívnou pomocou ľuďom. Popri pedagogickej činnosti sa intenzívne venoval štúdiu miestnych dejín. Pravidelne mu publikovali články v Spišských hlasoch aVýchodoslovenských novinách. Ako Podhradčan mal záujem zanechať pre budúce generácie stopy dávnej minulosti mesta, a jeho okolia. Preto prichádza s návrhom založenia vlastivedného krúžku. Úmysel sa podaril a s učiteľmi a nadšencami  začali zbierať a sústreďovať pamiatky, súvisiace s históriou Spišského Podhradia do priestorov budovy evanjelickej fary na Palešovom námestí. Tak vznikla v meste vlastivedná izba. Občania pochopili význam izby, o čom svedčilo veľké množstvo exponátov. Na základe písomných záznamov darovali ich vyše 900 na zriadenie tohto malého „miestneho múzea“.

No video selected.