František Hutyra

on streda, 30 júl 2014.

František Hutyra

(7.10.1860 Spišské Podhradie – 20.12.1934 Budapešť)

Výnimočný študent František Hutyra študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, Egri a Levoči. Vyštudoval veterinárnu medicínu na univerzite v Budapešti. Vo svojich štúdiách ďalej pokračoval vo Viedni, Berlíne, Paríži, či Mníchove. Bol členom Maďarskej akadémie vied a prednášal na univerzitách patologickú anatómiu, hygienu mäsa a súdne lekárstvo. Zaoberal sa tiež výskumom nákazlivých chorôb domácich zvierat. Zistil, čo je pôvodcom moru u ošípaných. Je taktiež autorom významnej práce o patológii a terapii domácich zvierat, ktorá vyšla v 8 jazykoch. Zaslúžil sa o modernizáciu veterinárnej správy v Uhorsku, začo bol v roku 1917 povýšený do šľachtického stavu.

No video selected.