Prírodná pamiatka Sobotisko

on streda, 30 júl 2014.

Prírodná pamiatka Sobotisko

Je súčasťou komplexu travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia. Na povrchu travertínovej kopy sa utvorila teplá a výhrevná pôda rendzina. Je porastená teplomilnou  až suchomilnou vegetáciou, väčšinou stepného charakteru s niektorými vzácnymi elementmi. Pôvodne slúžila ako pasienok, dnes je z väčšej časti zalesnená. Sobotisko je významná lokalita z hľadiska prehistórie človeka. V malej ťažobnej jame na travertín na východnom svahu kopy sa našli kamenné nástroje a stopy ohnísk z obdobia stredného paleolitu (mousteriánska kultúra) zaliate v travertínových vrstvách.

No video selected.