Prírodná pamiatka Jazierko na Pažiti

on streda, 30 júl 2014.

Prírodná pamiatka Jazierko na Pažiti

Patrí k početným minerálnym výverom v úseku Baldovce – Sivá Brada. Režim tohto výveru sa vyznačuje výraznými zmenami podstatne v závislosti od zrážkových pomerov v širšom okolí. Hladina vody v jazierku stúpa, klesá až sa  stráca, pričom na jeho dne možno pozorovať stále výrony plynov.

Vhodné pre pešiu turistiku, jazdecký turizmus,

No video selected.