NATURA 2000 Travertíny pri Spišskom Podhradí

on streda, 30 júl 2014.

NATURA 2000 Travertíny pri Spišskom Podhradí

Travertíny pri Spišskom Podhradí predstavujú najrozsiahlejší travertínový komplex na Slovensku. Sústava šiestich travertínových útvarov – tzv. kôp vznikla na miestach dlhodobého usadzovania výverov minerálnych vôd na zlomových líniách flyšového podložia Hornádskej kotliny. Medzi najstaršie patrí Dreveník a kopa Spišského hradu, ktoré začali vznikať už koncom treťohôr, väčšina útvarov však pochádza zo štvrtohôr. Na Sivej Brade sa nachádzajú pramene, z ktorých vzniká travertín aj v súčasnosti, na ostatných kopách už aktívna činnosť prameňov zanikla. Zaujímavosťou je občasné travertínové jazierko na Pažici. Na starších travertínových kopách je vyvinutý esteticky pôsobivý reliéf separovaných travertínových blokov, ktoré sa odtrhli a zosunuli od okrajov materského masívu a vytvárajú malebné skalné mestá (najznámejšie sú Kamenný raj a Peklo na Dreveníku).

No video selected.