NATURA 2000 Travertíny pri Spišskom Podhradí

on streda, 30 júl 2014.

Travertíny pri Spišskom Podhradí predstavujú najrozsiahlejší travertínový komplex na Slovensku. Sústava šiestich travertínových útvarov – tzv. kôp vznikla na miestach dlhodobého usadzovania výverov minerálnych vôd na zlomových líniách flyšového podložia Hornádskej kotliny. Medzi najstaršie patrí Dreveník a kopa Spišského hradu, ktoré začali vznikať už koncom treťohôr, väčšina útvarov však pochádza zo štvrtohôr. Na Sivej Brade sa nachádzajú pramene, z ktorých vzniká travertín aj v súčasnosti, na ostatných kopách už aktívna činnosť prameňov zanikla. Zaujímavosťou je občasné travertínové jazierko na Pažici. Na starších travertínových kopách je vyvinutý esteticky pôsobivý reliéf separovaných travertínových blokov, ktoré sa odtrhli a zosunuli od okrajov materského masívu a vytvárajú malebné skalné mestá (najznámejšie sú Kamenný raj a Peklo na Dreveníku).