Národná prírodná rezervácia Rajtopiky

on streda, 30 júl 2014.

Národná prírodná rezervácia Rajtopiky

Nachádza sa v blízkosti obce Dúbrava na ochranu západných bralnatých svahov budovaných pestrými bridlicami, kremencami a dolomitmi triasu so zachovanými biocenózami skál a piatich lesných typov. Fytogeografický je významný výskyt ometliny smutnej.

Vhodná pre geoturizmus, pešiu turistiku,

No video selected.