Národná prírodná rezervácia Dreveník

on streda, 30 júl 2014.

Národná prírodná rezervácia Dreveník

Patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Bola vyhlásená v roku 1933. Dreveník je naše najrozsiahlejšie travertínové územie s krasovou morfológiou. Vznikol spojením niekoľkých travertínových kôp, ktoré sa tu usadili z minerálnych prameňov. Z viacerých výskytov travertínu na Spiši je Dreveník najstarší. Jeho dnešný tvar pripomína stolovú horu mierne naklonenú k severovýchodu. Z povrchových krasových foriem sú tu zastúpené škrapy, závrty a iné. Na okrajoch porušených puklinami vznikli skalné mesta. Pôvabný Kamenný raj vo východnej časti a bizarné, z prírodovedného hľadiska najhodnotnejšie strmé Peklo v západnej časti územia. Na juhozápadnej strane sú jaskyne s bohatými nálezmi po pračloveku. Doteraz bolo opísaných 24 jaskýň. Zvláštnosťou je tu ľadová výzdoba vo forme krapnikov, jazierok a nátekov. V lete tam teplota vystúpi len na 0 – 1 ˚C.

Vhodný pre geoturizmus, vlastivednú turistiku, pešiu turistiku, horolezetstvo, jazdecký turizmus, speleologický turizmus.

No video selected.