Spišský Jeruzalem

on streda, 30 júl 2014.

Spišský Jeruzalem

Symbolické miesta "Spišského Jeruzalema" v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Toto historické pútnické miesto, na pozadí ktorého sa vypína Spišský hrad, sa nachádza pozdĺž bývalej významnej stredovekej cesty Via magma, v súčasnosti na turistickej trase Gotickej cesty. "Spišský Jeruzalem" sa začína Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končí Kaplnkou sv. Kríža na Sivej Brade. Kaplnky na Pažici sú od seba vzdialene tak, ako sú vzdialené miesta posledných dní Kristovho života v Jeruzaleme v mierke 1:1. Celková konfigurácia terénu, travertínové skaly, kaplnky, Božie muky, i prevažujúca borovica čierna, sú dôstojným prírodným rámcom Spišského Jeruzalema, evokujúcim prírodu Palestíny a Izraela. Polohopis je v prípade "Spišského Jeruzalema" aktuálny, ak pootočíme mapu stredovekého Jeruzalema o 90° proti smeru hodinových ručičiek a porovnáme s mapou "Spišského Jeruzalema".