Dni sv. Huberta v Bijacovciach

on streda, 30 júl 2014.

Dni  sv. Huberta v Bijacovciach

Obec Bijacovce v areáli kaštieľa každoročne v septembri už tradične organizuje podujatia na počesť patróna poľovníkov - sv. Huberta. Akcia je zameraná na vďakyvzdanie za hmotné i iné dobrá, ktoré boli ľudstvu zverené prostredníctvom živej i neživej prírody. Okrem toho má veľký kultúrno - spoločenský význam, nakoľko udržiava, zveľaďuje a propaguje ďalšie poľovnícke zvyky a obrady. Vytvára príjemnú atmosféru pre rôzne súťaže, rozvoj ľudových remesiel, obchodu, agroturistiky a ďalšie kultúrne, spoločenské a športové vyžitie miestnych obyvateľov a všetkých návštevníkov. V neposlednom rade ide o vrelý prejav úcty a vďaky tým, ktorí sa starajú o naše hory a lesnú faunu a flóru.

No video selected.