Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Pôvodne gotický kostol pochádzajúci z 13. storočia prešiel mnohými prestavbami, ktoré mu dali dnešnú klasicistickú podobu. Z pôvodnej stavby sa zachovala len veža a vstupný portál. Veža pôvodne nebola spojená s chrámom a patrila do vlastníctva mesta a nie fary. V roku 1794 kostol vyhorel. Vežu opravili, no pôvodný jednoloďový kostol v roku 1824 zbúrali. V rokoch 1825 -1829 postavili na jeho miesto dnešné jednolodie ako provizórium, no toto provizórium tu stojí dodnes. Dnešný kostol je o tretinu menší ako pôvodná stredoveká stavba. Celý chrám je situovaný do ohradeného priestoru so vstupnou gotickou bránou.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania bol postavený v rokoch 1799 až 1808 ako klasicistická stavba. Veža bola ku kostolu pribudovaná v rokoch 1829 – 1832. Vzhľadom na to, že kostol sa stal v roku 1856 obeťou požiaru musel byť opravený a kostolná veža prebudovaná. Vnútro kostola bolo nanovo vymaľované a zariadené v roku 1889. Stred oltára tvorí obraz Krista na Hore olivovej od známeho levočského maliara Jozefa Czauczika. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Krstiteľnica je pseudogotická z konca 19. storočia na mieste pôvodnej klasicistickej, dnes umiestnenej v sakristii. Orgán je z konca 19. storočia. Vstup je možný s doprovodom pracovníka turistického informačného centra.

Kláštor Milosrdných bratov

Kláštor Milosrdných bratov

Mesto malo od roku 1327 mestský špitál. Bolo to charitatívne zariadenie, ktoré poskytovalo ubytovanie a starali sa v ňom o starých ľudí, invalidov, bezdomovcov a chorých. Pri špitáli bol kostol. Od roku 1399 ho spravovali augustiáni, ktorí tu založili kláštor. V 17. storočí sa dostal pod správu rehole milosrdných bratov, ktorí tu zriadili nemocnicu. Kláštor a kostol celý zbarokizovali. Na fasáde kostola nad vstupom je v štukovom orámovaní baroková maľba sv. Jána Nepomuckého a sv. Mikuláša. V maľovanej kortuši je latinský nápis s chronostikonom. Z toho nápisu je zrejme, že nemocnica je zasvätená sv. Jánovi z Boha. Z veľkých písmen, ktoré sú zároveň latinskými číslicami vypočítame rok 1736. Interiér kostola pochádza prevažne z 18. a 19. storočia. Hlavný oltár je z roku 1737, v strede je obraz Oslávenia sv. Oslávenia sv. Jána z Boha od Martina Speera. Vstup je možný s doprovodom pracovníka turistického informačného centra. 

Židovská synagóga

Židovská synagóga

Bola postavená v roku 1875 v neskorogotickom slohu s prvkami inšpirovanými orientálnou architektúrou. Po požiari bola v rokoch 1905 – 1906 opravená. Synagóga je jednoduchou stavbou s maurskými prvkami, ktorá slúžila malej ortodoxnej obci a predstavuje typický príklad provinčnej synagógálnej architektúry 19. storočia. V interiéri sa zachovala ženská galéria na šiestich liatinových stĺpoch, svätostánok (aron hakodeš) a pôvodná bohatá maurská stropná maľba. Synagóga je už niekoľko rokov v procese obnovy, ale priebežne sa využíva na rôzne kultúrne podujatia. Po ukončení rekonštrukcie je záujem vytvoriť v ženskej galérii stálu expozíciu z exponátov Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vstup je možný s doprovodom pracovníka turistického informačného centra.

Židovský cintorín

Židovský cintorín

Spišské Podhradie bolo do konca Druhej svetovej vojny viac národnostným spišským mestečkom. Množstvo remesiel so zlatým dnom, konfesií, slovenských, nemeckých, maďarských obyvateľov a židovskej komunity tu žilo bok po boku v atmosfére, ktorú najstarší pamätníci opisujú s veľkou dávkou pôsobivej nostalgie a príjemných spomienok. Je vidieť, že ich spomienky im nie sú drahé len pre spojenie s detstvom a zlatou minulosťou. V rozhovoroch odkrývajú bohatstvo zračiace sa v sklopených očiach chátrajúcich fasád meštianskych domov pomaly ožívajúcich snahou novej generácie vlastníkov. Duch domov, nádvorí pivníc a kamenných zákutí, prebúdzaný spomienkami sa znova navracia k životu a napriek pomalosti preberania sa z dlhého ruženkovského spánku je stále prítomnejší. K jednému z takýchto prebúdzajúcich sa zákutí patrí aj židovský cintorín. Po obnovení synagógy sa dostáva stále viac pozornosti aj tomuto romantickému miestu medzi mestom a tzv. mestickými hurami.

V júni 2012 sa mesto sa pričinilo o jeho oživenie vykosením, čo po mnohoročnej prestávke od posledných upratovacích aktivít znamenalo hlboký nádych k nádejnému životu. Následne bola plocha cintorína ošetrená prípravkom zabraňujúcim burine znova ovládnuť priestor.

Cintorín je navštevovaný predovšetkým potomkami podhradských židov. S veľkým záujmom sa sem vracajú a teší ich každý prejav náklonnosti prejavenej ľuďmi žijúcimi pod Spišským hradom k tomuto pietnemu miestu. K spomenutým prejavom patrí napríklad stretnutie žiakov obidvoch základných škôl s Ing. Liptákom v máji 2012, počas ktorého sa snažil žiakom priblížiť časť dejín židovského národa a následná účasť žiakov Základnej školy na upratovaní cintorína v posledných dňoch školského roka s triedou učiteľa Mgr. Jacka. Podobnou milou aktivitou bola reportáž a návšteva cintorína žiakmi iniciovaná učiteľkou Mgr. Lackovou. V súčasnosti sa na cintoríne opravuje múr zvalený na piatich miestach a pripravuje sa oprava asi desiatky hrobov. Financie na opravu sú ochotní poskytnúť potomkovia a židovská obec. Na druhej strane to znamená aj nové pracovné príležitosti pre miestnych kamenárov a murárov, aby sa tak spoločnými silami židovský cintorín premenil na dôstojné miesto odpočinku predkov, snáď aj miestom stíšenia a priestorom prieniku časov, kam budú môcť kedykoľvek vchádzať a vychádzať obyvatelia nášho mestečka.

Zdroj: http://www.new.spisskepodhradie.sk/sections/113/historicke_pamiatky.html

 

Katedrála sv. Martina

Katedrála sv. Martina

Srdcom Spišskej Kapituly je chrám zasvätený sv. Martinovi biskupovi. Románsku stavbu začali budovať v polovici 13. storočia a je výsledkom významnej stavebnej činnosti v tejto lokalite. Z románskej časti kostola sa zachovalo trojlodie, pôvodne so strednou loďou dvojnásobne vyššou, s priľahlou emporou, z ktorej rohov vychádzajú dve veže. Vznikla tak charakteristická západná dvojvežová fasáda so vstupným bohato profilovaným portálom. Významnou stavebnou úpravou bola prístavba kaplnky Zápoľských v rokoch 1488 až 1493 k južnej lodi, s ktorou boli pribudovane aj i dve sakristie. V 19. storočí puristická regotizácia poznamenala i výzdobu interiéru. Katedrála nie je len skvostom architektonickým, ale aj jej interiérové vybavenie je unikátne.

Otváracie hodiny: Pon – Sob 10:00 – 17:00 Nedeľa 13:00 – 17:00
Prehliadka katedrály: 2 €

Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

Postavený bol v barokovom slohu v roku 1726, reštaurovaný bol v roku 1861 a naposledy v roku 2009. Kamenná plastika Immaculaty stojí na stĺpe s trojuholníkovým podstavcom s nárožnými volútami a rastlinnými reliéfmi.

Mestská radnica

Mestská radnica

Renesančný dvojpodlažný objekt postavený v roku 1546, reštaurovaný bol v rokoch 1785 až 1786, obnovený a prefasádovaný v prvej tretine 20. storočia. Na fasáde sa zachoval renesančný portál v supraporte so znakom mesta. Vnútorné priestory sú zmodernizované.

Kaštieľ Csákyovcov v Hodkovciach

Kaštieľ Csákyovcov v Hodkovciach

Kaštieľ v Hodkovciach dal postaviť zakladateľ rodu Csákyovcov na Spiši Štefan Csáky (1603 - 1662). Zriadil si tu aj nový majer. Celý tento komplex pomenoval „Castellum subarcense“ – kaštieľ v podhradí. Jeho potomok Emanuel Csáky ho dal v roku 1780 dobudovať. Vytvoril tak prepychové pánske sídlo podľa francúzskeho vzoru. Kaštieľ je postavený v klasicistickom slohu s neskorogotickou dispozíciou. Okolie kaštieľa zdobí veľký park po vzore anglických a francúzskych záhrad, vtáčia galéria, fontána, petangové ihrisko, cintorín a iné zaujímavosti. V súčasnosti je v kaštieli umiestnený Domov sociálnych služieb klientov s mentálnym postihnutím. Veľkú zásluhu na tom, aby kaštieľ a okolie bolo sprístupnené  majú klienti v rámci pracovnej terapie a zamestnanci.

Otváracie hodiny sú od 9:00 do 16:00 hod.   
Vstupné: 2€

Kaštieľ Csákyovcov v Bijacovciach

Kaštieľ Csákyovcov v Bijacovciach

Neskorobarokový kaštieľ s parkom a s pôvodnými hospodárskymi budovami bol postavený v rokoch 1780 až 1785. Ide o dvojpodlažnú budovu s manzardovou a sedlovou strechou, horizontálne riešenou fasádou. Park okolo kaštieľa bol vyhlásený za chránený areál. V súčasnosti je kaštieľ sídlom SOU lesníckeho.