Geoglyf Keltského koňa

on nedeľa, 03 august 2014.

Geoglyf Keltského koňa

Na severnom svahu pod Spišským hradom sa nachádza geoglyf predstavujúci štylizovaného keltského jazdca z mince, ktorá sa našla na Spišskom hrade. Geoglyf je obraz, piktogram v krajine, zobrazujúci figúru alebo ornament. Je to tvar veľkých rozmerov. Autorom tohto geoglyfu je austrálsky umelec a sochár Andrew Roger, ktorý realizuje geoglyfy modernej doby po celom svete. Geoglyf pod Spišským hradom bol jeho prvým dielom v Európe. Umelec ho realizoval v rámci cyklu Rytmus života. Sto metrov široký a sedemdesiat metrov vysoký obraz bol poskladaný z voľne uložených travertínových balvanov. Na stavbu sa použilo 3000 ton travertínu, výstavba trvala  dva týždne a pracovalo na nej približne 140 pracovníkov. Celková hodnota travertínu použitého na výstavbu dosiahla sumu 330 000€.

No video selected.