Ženská spevácka skupina Jablonečka

on pondelok, 16 marec 2015.

Ženská spevácka skupina Jablonečka

Dievčence a ženy z Jablonova sa dlhšiu dobu pohrávali s myšlienkou vytvoriť v obci popri mužskej a detskej folklórnej skupine aj ženskú zložku. Nakoniec v septembri 2013 vznikla ženská spevácka skupina Jablonečka, ktorej cieľom je udržiavať, rozvíjať a prezentovať tradície nielen zo samotnej obce Jablonov, ale aj zo Spiša a Šariša. V súčasnosti je skupina stále vo vývoji a formuje sa ako počtom, tak aj repertoárom. Jablonečka má v súčasnosti päť speváčok, vedúcou je Lucia Kožušková a na akordeóne ich sprevádza pán Tomáš Vojtánek. Ich pôsobenie je krátke, nemožno teda hovoriť o úspechoch, aj keď ony samé za úspech považujú samotný vznik skupiny. Vystúpenia, ktoré absolvovali, boli zatiaľ len na domácej - obecnej pôde, kde sa predstavili na Katarínskom popoludní a fašiangovej zabíjačke blokom piesní zo Šariša - "pijacke" a "ľubostne". Svoj repertoár rozširujú o čepenie, trávnice a chystajú sa vytvoriť aj blok rusínskych piesní. Jednou z priorít je obohatiť skupinu o jablonovský kroj, pričom vychádzajú zo starých fotografií zachovaných v obecnej kronike. Ich cieľom je vzbudiť v mládeži lásku a úctu k ľudovej piesni a dosiahnuť tak, aby sa mladí ľudia a deti nehanbili za svoje nárečie, zvyky a kultúru a tobôž nie za ľudovú pieseň. Veľkú podporu pri formovaní tohto úsilia cítia zo strany svojich rodín, známych a obyvateľov obce, preto sa výrazne snažia zintenzívniť spoluprácu s mužskou speváckou skupinou Korčaškare, ktorá v obci pôsobí už niekoľko rokov a detskou speváckou skupinou Korčašek. Jablonečka je odhodlaná dávať ľudovej piesni srdce i dušu, pretože práve pieseň dvíha ľudí z pádov a potešuje ich v úzkostiach, je súčasťou bežného života a preto si zaslúži, aby sa šírila ďalej. 

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

No video selected.