Mužská spevácka skupina Korčaškare

on pondelok, 16 marec 2015.

Mužská spevácka skupina Korčaškare

Korčaškare vznikli 28. decembra 2006 ako prioritne mužská spevácka skupina s akordeónovým doprovodom. Obec Jablonov do tej doby nemala historicky zachovanú folklórnu tradíciu, a tak počin založiť folklórnu skupinu bol významným medzníkom novodobej histórie obce v oblasti folklóru a kultúry všeobecne. Súčasný počet aktívnych členov je 11 spevákov a 2 akordeónisti. Základný repertoár skupiny vychádza z piesní, ktoré im prespievali starší obyvatelia obce. Ďalším zdrojom sú pamätníci zabudnutých pesničiek z blízkeho okolia spišského regiónu. Repertoár sa za niekoľko rokov fungovania skupiny postupne rozšíril. Speváci sa zdokonalili a Korčaškare v súčasnosti disponujú širokou škálou piesní s tematikou opisujúcou rozličné situácie života našich predkov (svadobné, humorné, vojenské a samozrejme aj o ženách). Názov skupiny má historické korene, keďže oddávna obyvateľov z Jablonova volali „korčaškare“ (korčašek - teda malý vreckový otvárací nožík). Vznik speváckej skupiny v obci mal v priebehu niekoľkých rokov fungovania synergický efekt, keďže popri mužskej skupine sa postupne sformovala aj ženská, respektíve dievčenská skupina s názvom Jablonečka. Tá rovnocenne dopĺňa pestrosť hlasov a rozmanitosť piesní pri spoločných vystúpeniach v obci aj mimo nej. Inšpirované k aktivite boli tiež deti miestnej základnej školy a za pomoci vedenia školy založili detskú spevácku skupinu Korčašek. Dnes Korčaškare reprezentujú obec a región na rôznych folklórnych vystúpeniach, regionálnych postupových súťažiach, folklórnych prehliadkach a festivaloch nielen doma, ale i v zahraničí.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

No video selected.