Ľudová hudba Branisko

on pondelok, 16 marec 2015.

Ľudová hudba Branisko

Podnetom pre vznik ĽH Branisko sa stala myšlienka mladých pedagógov umeleckej školy v Spišskom Podhradí, podporovať u detí pozitívny vzťah k folklóru. Hlavným iniciátorom a zakladateľom bol a stále je Mikuláš Demočko, ktorý uţ počas celého detstva účinkoval v rôznych folklórnych zoskupeniach. ĽH Branisko oficiálne začala existovať od septembra 2005, kedy sa na oslavách sv. Huberta v Bijacovciach uskutočnil jej krst. Krstným otcom bol vtedajší primátor Spišského Podhradia Ing. František Slebodník in memoriam. Prvé nástrojové zoskupenie tvorilo 1. husle - R. Janečková, R. Iľaš, 2.husle - K. Šulíková, A. Dolná, akordeón - M. Demočko, kontrabas - Š. Genčúr a sólový spev - M. Sakmár. Ľudová hudba Branisko počas svojho účinkovania sprevádzala mnoho spevákov nielen na folklórnych slávnostiach, ale aj na rôznych súťažiach, ako napríklad Slávik Slovenska. Jednou z nich je aj Viktória Juriková, ktorá získala viacero ocenení. Samotná ľudová hudba sa zúčastnila súťaţe folklórnych súborov v Giraltovciach a mnohých kultúrnych podujatí na Spiši, ako napríklad Spišské folklórne slávnosti, Goralské dni, Dúbravské pirohy a iné. ĽH Branisko svoju pozornosť sústreďuje hlavne na mesto Spišské Podhradie, ale prezentovala sa aj v zahraničí, a to hlavne v Poľsku a Rusku.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

No video selected.