Dychová hudba Ordzovianka

on pondelok, 16 marec 2015.

Dychová hudba Ordzovianka

V malebnej dedinke Ordzovany, leţiacej pod Spišským hradom, bola v roku 1929 založená dychová hudba „Ordzovenská banda“, ako ju v tom čase nazývali miestne ženy, ale i ostatní obyvatelia obce a širokého okolia. Účinkovanie DH bolo zamerané na cirkevné akcie, odpusty, kermeše, primície a rôzne verejné vystúpenia. Po roku 1961 sa dostala pod patronát miestneho Jednotného roľníckeho družstva Studenec, kde zaznamenala najväčší rozkvet a popularitu. Zakúpili sa nové hudobné nástroje, kroje, uniformy a notový materiál. V tom období, ktoré trvalo do roku 1992, bola Ordzovianka pravidelne účinkujúcim telesom na poľnohospodárskych výstavách Agrokomplex Nitra. Nechýbala na žiadnych verejných oslavách, kultúrnych podujatiach, mítingoch, plesoch, majálesoch. Maximálny počet členov sa v tom čase blížil k číslu 40. Súčasná Dychová hudba Ordzovianka pokračuje v tradícii svojej staršej predchodkyne v počte účinkujúcich 14-18 hráčov. V máji 2014 oslavuje svoje 85. výročie. Umeleckým vedúcim a zároveň kapelníkom je Ing. Andrej Kočiš, predsedom je Jozef Brník a pri klasickom 12 člennom obsadení spievajú PaedDr. Božena Švábová, Bibiána Glevická a Ondrej Bača.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

No video selected.