Dychová hudba Bijacovčanka

on pondelok, 16 marec 2015.

Dychová hudba Bijacovčanka

Dychová hudba Bijacovčanka vznikla ako odnož na okolí dávno známej a populárnej dychovky zo susedných Ordzovian. Postupne začali hrávať v Ordzovianke aj hudobníci z Bijacoviec, ktorí si v roku 1981 založili vlastnú dychovú hudbu pod názvom Bijacovčanka. Ďalším záujemcom boli pridelené hudobné nástroje, začali s pravidelnými nácvikmi a prišli aj prvé vystúpenia. V priebehu rokov 1981-1983 pribudli do DH speváčky. Obe dychovky, Ordzovianka i Bijacovčanka ešte stále spolu účinkovali pri náročnejších hudobných akciách pod patronátom vtedajšieho roľníckeho družstva Nový Spiš v Studenci. Prelomovým rokom sa stal rok 1984. Zásluhou vtedajšieho vedenia obce boli zakúpené nové hudobné nástroje, boli prijatí ďalší členovia a Bijacovčanka začala pôsobiť úplne samostatne. Na stovky by sa dali počítať rôzne kultúrno-spoločenské, náboženské a iné akcie, ktoré sprevádzala počas svojej 30. ročnej činnosti. Svojím repertoárom spríjemňovala život v obci i mimo nej, na tanečných zábavách, veseliciach a stretnutiach, umocňovala významné náboženské obrady a sväté omše, pobádala obyvateľov obce k účasti na rôznych spoločenských, športových a iných podujatiach, obnovovala a zachovávala miestne starodávne zvyky. Umeleckú a hudobnú úroveň si hudobníci udržujú pravidelnými nácvikmi a účasťou na rôznych podujatiach v rámci regiónu. Najvýznamnejšou akciou v histórii existencie DH bolo zorganizovanie prehliadky ľudových piesní v podaní dychových hudieb v roku 1995. Veľkolepá a príťažlivá akcia sa uskutočnila v peknom a atraktívnom prostredí Bijacovského kaštieľa ako nultý ročník pod názvom „Bijacovská krídlovka“ za účasti 8 dychových hudieb. V súčasnosti má dychová hudba Bijacovčanka 22 členov a jej predsedom je Michal Zajac.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

No video selected.