Detský folklórny súbor Dreveník

on pondelok, 16 marec 2015.

Detský folklórny súbor Dreveník

Detský folklórny súbor Dreveník vznikol v roku 1991 pod vedením pani učiteľky PaedDr. Boženy Švábovej. Od svojho vzniku pôsobil pri MsÚ v Spišskom Podhradí. Dnes už druhý rok kolektív pôsobí pri ZUŠ v Spišskom Podhradí a má 18 členov novej mladej generácie. V repertoári súboru sú zozbierané a spracúvané zvykoslovné skvosty dedinského ľudu žijúceho pod Spišským hradom. V dramatických pásmach (Harenčaru, harenčaru, poc dnu; V Podradzu na mosce straší; Každý svoj chleb chváli; Kuľu, kuľu aţ na Kapituľu; Jak sme mucili maslo) prostredníctvom detského prejavu boli zobrazované jednotlivé činnosti alebo vlastností spôsobu života ľudu v minulosti. DFS Dreveník sa v prvom rade zúčastňuje rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí v rámci svojho regiónu. Každoročne účinkuje na Spišských folklórnych slávnostiach na Spišskom salaši. Nezabudnuteľným zážitkom bolo nahrávanie relácie „Vandrovali hudci“ v štúdiu v Košiciach s autentickým pásmom „Idze šmerc s kudzeľu“ a reprezentácia folklóru v Nemecku. Za roky svojho účinkovania sa v detskom kolektíve vystriedalo už niekoľko generácií. Dnes sú to mamičky, ktoré prichádzajú so svojimi deťmi a majú záujem na tom, aby sa hravou formou ďalej odovzdávala ľudová slovesnosť a kalendárne zvyky a tradície spišského regiónu tým najmenším. Niet nad detský spontánny prejav, ktorý je vďaka ochotníckemu zapáleniu milovníkov detského folklóru sprostredkovaný aj v súčasnosti a poteší každého, kto má rád tajomstvo a neoceniteľné bohatstvo Spiša.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

No video selected.