Spišská Kapitula

on piatok, 30 január 2015.

Spišská Kapitula

V roku 1993 bola spolu s niektorými okolitými pamiatkami zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Najzaujímavejšou stavbou v areáli Spišskej Kapitule je Katedrála sv. Martina, ktorú postavili v rokoch 1245 – 1275 ako trojloďovú baziliku v románskom slohu. Bezprostredne pri katedrále stojí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1732 a predstavuje patróna seminára. Pôvodný Prepoštský palác, dnes Biskupský, sa budoval spoločne s katedrálou. Východne od neho stojí hodinová veža. V rámci opevnenej časti sa nachádzajú zaujímavé kanónie a budova kňazského seminára. Je sídlom Spišského biskupstva a patrí medzi kultúrne klenoty Slovenska, taktiež nazývaný „Slovenský Vatikán“. V Spišskej Kapitule a lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu.