Historické centrum mesta Spišské Podhradie

Historické centrum mesta Spišské Podhradie
Mesto Spišské Podhradie je mimoriadne bohaté na kultúrno – historické pamiatky, ktoré sú koncentrované na Palešovom námestí a Mariánskom námestí.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula
V roku 1993 bola spolu s niektorými okolitými pamiatkami zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Spišský hrad

Spišský hrad
Celému okoliu Spišského Podhradia (634 m.n.m.) však dominuje národná kultúrna pamiatka Spišský hrad. Patrí k najväčším hradom v strednej Európe (41 426 m2).

Kostol sv. Ducha v Žehre

Kostol sv. Ducha v Žehre
V starobylom ranogotickom kostole sv. Ducha, postavenom po roku 1275 s neskoršími stavebnými úpravami sú obzvlášť cenné gotické fresky z piatich období.