Turistické informačné centrum Spišské Podhradie

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Výzva pre Mikroprogram PSK - "Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska"

Združenie Spišský hrad - Podbranisko sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja "Výzva Mikroprogram PSK" v programe 2.3 - KULTÚRA - bežné (neinvestičné) výdavky s projektom "Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska".

Na základe uznesenia č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 bola Záujmovému združeniu právnických osôb Spišský hrad - Podbranisko pridelená dotácia vo výške 1 000 EUR.

Z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov v celkovej výške 1 719,90 EUR Združenie Spišský hrad - Podbranisko zrealizovalo grafické spracovanie a tlač božúry o kultúrno - historických pamätihodnostiach pod názvom "Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska".

Plnofarebná brožúra poskytuje na 44-och stranách prehľad o kultúrno-historických pamätihodnostiach, ktoré sa na tomto území nachádzajú. Stručné a prehľadné informácie o jednotlivých pamiatkach sú doplnené výstižnými fotografiami. Úvodná mapa mikroregiónu Podbranisko a erby jednotlivých miest a obcí vhodne dopĺňajú brožúru nielen z estetického, ale aj z funkčného hľadiska. 

Propagačný materiál prispeje k lepšej informovanosti nielen domácich a zahraničných návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov. Voľne dostupné brožúry v tlačenej forme budú distribuované do jednotlivých miest a obcí Podbraniska a turistických informačných centier. Okrem tlačenej verzie, je k brožúra k dispozícii aj v elektronickej podobe a umiestnená bude na webovej stránke Združenia Spišský hrad - Podbranisko, webových stránkach miest a obcí Podbraniska a stránkach miestnych turistických informačných centier.

http://www.unesco-spis.sk/upload/PBSH_brozura_2DL_web-final.pdf

No video selected.

Mariánske námestie 34
053 04 Spišské Podhradie
tel. +421 (0) 53/4195133
tic.spisskepodhradie@gmail.com

Otváracie hodiny TIC:

Máj - Jún                         9:00 - 17:00
Júl - August                     9:00 - 17:00
September - Október        9:00 - 17:00
November - Apríl  Pon-Pia   9:00 - 16:00

Práve tu je 198 návštevníkov a žiadni členovia on-line