Turistické informačné centrum Spišské Podhradie

 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

PROJEKT "MODERNÉ A PROFESIONÁLNE TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM"

         

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

 Projekt „Moderné a profesionálne Turistické informačné centrum“

Združeniu Spišský hrad – Podbranisko bol v decembri 2021 schválený regionálny príspevok v celkovej sume 32 105 EUR na realizáciu projektu „Moderné a profesionálne Turistické informačné centrum“.

Hlavným cieľom projektu bolo zriadenie nového regionálneho Turistického informačného centra, a to rozšírením pôsobnosti z miestnej na regionálnu úroveň, zvýšenie kvality služieb poskytovaných v Turistickom informačnom centre, komplexné uspokojenie potrieb návštevníkov, zosieťovanie remeselníkov, drobných výrobcov a podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu a vytvorenie nového pracovného miesta.

K hlavným aktivitám projektu patrí:

 1. Vytvorenie nového pracovného miesta – pracovník Turistického informačného centra
 2. Vytvorenie mobilnej aplikácie turistický sprievodca „Podbranisko“ – aplikácia poskytuje komplexné informácie o mikroregióne Podbranisko, o kultúrno-historických a prírodných pamätihodnostiach miest a obcí, o turistických atrakciách a zaujímavostiach. Doplnená je o farebné fotografie, kontaktné údaje, mapy, GPS súradnice atď. Mobilná aplikácia je dostupná on-line, aj off-line bez internetu a je možné si ju stiahnuť do mobilov a tabletov Android a iOS.

Turistický sprievodca „Podbranisko“ je k dispozícií na: https://podbranisko.web.app/

 1. Zaobstaranie materiálno-technického vybavenia Turistickej informačnej kancelárie, ktoré pozostáva z kancelárskeho nábytku určeného na prezentáciu propagačných materiálov a suvenírov, na efektívnu prácu zamestnancov a zvýšenie kvality informácií poskytovaných návštevníkom TIC.
 2. Žiadosť o začlenenie regionálneho turistického informačného centra do Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Súčasťou procesu je splnenie požiadaviek a štandardov kladených na vybavenie TIC, ako aj na úroveň poskytovaných služieb.

 

 

VSTUP DO KATEDRÁLY SV. MARTINA A ZIMNÝ REŽIM BISKUPSKEJ ZÁHRADY

Vážení návštevníci!

Počas zimnej sezóny 2022 (január až marec vrátane) je vstup do Katedrály sv. Martina umožnený v nasledujúcich hodinách:

pondelok – piatok: 8:00 – 14:00

sobota, nedeľa: zatvorené

 Vstupy do katedrály: 8:309:0010:0011:0012:0013:0014:00

posledný vstup 14:00

 Biskupská záhrada je v zimnom období zatvorená.

Opäť ju budete môcť navštíviť v prípade priaznivých poveternostných podmienok od 29. 3. 2022.

 Ďakujeme vám za pochopenie.

Viac informácií Vám radi poskytneme v Informačnom centre Spišská Kapitula.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 Vlastník si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo zmeny otváracích hodín, prípadne uzavretia zariadení.

Výzva pre Mikroprogram PSK - "Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska"

Združenie Spišský hrad - Podbranisko sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja "Výzva Mikroprogram PSK" v programe 2.3 - KULTÚRA - bežné (neinvestičné) výdavky s projektom "Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska".

Na základe uznesenia č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 bola Záujmovému združeniu právnických osôb Spišský hrad - Podbranisko pridelená dotácia vo výške 1 000 EUR.

Z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov v celkovej výške 1 719,90 EUR Združenie Spišský hrad - Podbranisko zrealizovalo grafické spracovanie a tlač božúry o kultúrno - historických pamätihodnostiach pod názvom "Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska".

Plnofarebná brožúra poskytuje na 44-och stranách prehľad o kultúrno-historických pamätihodnostiach, ktoré sa na tomto území nachádzajú. Stručné a prehľadné informácie o jednotlivých pamiatkach sú doplnené výstižnými fotografiami. Úvodná mapa mikroregiónu Podbranisko a erby jednotlivých miest a obcí vhodne dopĺňajú brožúru nielen z estetického, ale aj z funkčného hľadiska. 

Propagačný materiál prispeje k lepšej informovanosti nielen domácich a zahraničných návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov. Voľne dostupné brožúry v tlačenej forme budú distribuované do jednotlivých miest a obcí Podbraniska a turistických informačných centier. Okrem tlačenej verzie, je k brožúra k dispozícii aj v elektronickej podobe a umiestnená bude na webovej stránke Združenia Spišský hrad - Podbranisko, webových stránkach miest a obcí Podbraniska a stránkach miestnych turistických informačných centier.

Víkendové aktivity v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (25.9. a 26.9.2021)

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vás srdečne pozývame na:

 1. „Meditácie v Spišskom Jeruzaleme“ (výber z diel plenérov) – komentovaná prehliadka v podaní Petra Krupu ml.

Dátum: 25.9. a 26.9.2021 (sobota a nedeľa)

Čas: 13:00 – 17:00

Miesto: Mestská galéria, Spišské Podhradie

 

 1. Sprístupnenie románskej rotundy v Bijacovciach – prehliadka

Dátum: 25.9.2021 (sobota)

Čas: 10:00 – 12:00

Miesto: Areál Kostola Všetkých svätých, Bijacovce

 

Kostol sv. Ducha v Žehre - prehliadka s odborným výkladom

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vám Kostol sv. Ducha v Žehre ponúka možnosť prehliadky s odborným výkladom a to už túto sobotu 18.9.2021 v čase od 14:00 do 17:00.

Vstupné 2 € (dospelý) a 1 € (študent).

Viac informácií na stránke www.dekd.sk

<<  1 [23 4 5  >>  

Mariánske námestie 34
053 04 Spišské Podhradie
tel. +421 (0) 53/4195133
tic.spisskepodhradie@gmail.com

Otváracie hodiny TIC:

Máj - Jún                         9:00 - 17:00
Júl - August                     9:00 - 17:00
September - Október        9:00 - 17:00
November - Apríl  Pon-Pia   9:00 - 16:00

Práve tu je 146 návštevníkov a žiadni členovia on-line